İş Ortakları ve Tedarikçiler

İş ortakları ve tedarikçiler ile değer zinciri boyunca yoğun işbirliği, Henkel açısından bir rekabet avantajdır.

İnovatif ürünler sunmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek, stratejimizin iki önemli ayrılmaz parçasıdır. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz her ikisinde de kilit rol oynar. Yeni fikir arayışımızda ve bunların başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlamak için sürekli olarak şirketimizin mevcut sınırlarının ötesine bakar, geniş bir hedef kitle içinde stratejik iş ortaklıkları ararız.

Henkel'in hali hazırda yaklaşık 130 ülkeden tedarikçisi ve başka iş ortakları bulunmaktadır. Satın alma hacmimizin yüzde 70'den fazlası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)'na üye ülkelerden gelmektedir. Aynı zamanda, OECD üyesi olmayan ülkelerde de giderek artan sayıda yeni satın alma pazarları oluşturmaktayız. Tedarikçi veya iş ortağı nereli olursa olsun: Hepsinin kurumsal etik ve değerlerimize uygun hareket etmelerini bekleriz. Sonuç olarak, tüm ülkelerdeki tedarikçilere aynı detaylı talepleri sunuyoruz. Örneğin tedarikçinin sürdürülebilirlik performansı da bu talepler arasında yer almaktadır.

İş ortakları

Henkel’deki inovatif iş alanlarını geliştirebilmek için iş ortaklarımızla farklı stratejik ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyoruz Stratejik ortaklıkların genişletilmesi büyüme potansiyelimizi geliştirecektir.

“Açık inovasyon”, araştırma ve geliştirme stratejimizin önemli bir unsurudur. Global Ar-Ge ağımızı tam anlamıyla kullanırız. Bununla birlikte, üniversiteler, araştırma enstitüleri, tedarikçiler ve müşteriler gibi dış ortakların yanı sıra, özellikle yalnızca yeni fikir ve öneriler sunmakla kalmayıp aynı zamanda araştırma ve proje geliştirme işlerimizi ileriye taşıyan müşterilerimizin de inovasyon sürecimize katılması ürünlerimizin birçoğunun geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Tedarikçiler

Kalite, etkinlik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarını yüksek tutarak, tedarikçilerimiz ile yakın işbirliği kurarız.

Global Satınalma Departmanımız müşterilerimize yüksek kalite ve etkin maliyetle sınıfının en iyisi ürünleri sunar. Uzun süreli iş ilişkileri için, üretim maliyetlerinin ve lojistik süreçlerinin inovasyon ve optimizasyonu açısından en yüksek potansiyel sunan tedarikçileri tercih ederiz.